AGT

شرکت ای جی تی (فن اوری پیشرفته در صنایع چوب)با هدف تهیه و کسترش فراورده های پیشرفته چوب با جدید ترین فن اوری فعالیت خود را از سال 1984در انتالیا ترکیه اغاز کرده است .

امروزه در حوزه صنایع چوب و مبلمان بعنوان یکی از شرکت های پیشرو دنیا در حال فعالیت است